Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

Ekologia

Koksownia Częstochowa Nowa w swojej działalności kieruje się przede wszystkim troską o środowisko naturalne, dotrzymuje wszelkich standardów w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Firma stosuje i wdraża wszystkie dostępne techniki (BAT), nieustannie dążąc do zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne. Dążenie do uzyskania jak najlepszej jakości produktu przy zachowaniu pełnej zgodności z normami unijnymi jest sprawą priorytetową dla Spółki Koksownia Częstochowa Nowa.

Najnowsze działania modernizacyjne oraz liczne inwestycyjne prowadzą do ciągłej poprawy neutralności oddziaływania procesu produkcji na środowisko naturalne. Wprowadzając nowe technologie kładziemy duży nacisk na pełną zgodność z obowiązującymi standardami i normami, starając się wybrać najbardziej ekologiczne rozwiązania. Wdrażane Systemy Zarządzania Środowiskowego ISO wskazują na pełne zaangażowanie naszej firmy w walkę z efektem cieplarnianym oraz czynny udział w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Zrealizowane projekty

Innowacyjna bateria koksownicza nr 1

zobacz projekt

Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego

zobacz projekt

Zastosowanie Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) do produkcji koksu

zobacz projekt

Modernizacja linii technologicznej przygotowania wsadu do produkcji koksu

zobacz projekt