Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

Projekt:

„Modernizacja linii technologicznej przygotowania wsadu do produkcji koksu”

W dniu 30.05.2014 r. Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie częściowego, warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie „Zastosowanie Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) do produkcji koksu poprzez budowę baterii koksowniczej nr 1 systemu ubijanego wraz z obiektami przynależnymi w Koksowni Częstochowa Nowa Spółka z o.o.”

Umorzona kwota w wysokości 6.800.000,00 zł. zostanie przeznaczona na realizację nowej inwestycji pod nazwą: „Modernizacja linii technologicznej przygotowania wsadu do produkcji koksu”. Całkowity koszt zadania to 18.900.000,00 zł. netto.

W ramach projektu zbudowane zostanie nowe składowisko węgla o pojemności ok. 45.000 m3, zdolne pomieścić ok. 40 – 45 tys. Mg węgla, ze ścianami osłonowymi ograniczającymi w sposób zasadniczy emisję pyłu węglowego.

Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do:

  • zmniejszenia emisji gazów i pyłów,
  • zmniejszenia zużycia energii elektrycznej,
  • ograniczenia emisji hałasu.

Zgodnie z Harmonogramem rzeczowym inwestycja realizowana będzie od grudnia 2014 r. do września 2018 r.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach