Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

ZZR

Zakład Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. została zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie jako Zakład Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZZR). Ostatnia aktualizacja zgłoszenia miała miejsce w dniu 31.05.2016 r. i związana była z nowelizacją przepisów dotyczących zakładów zwiększonego i dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Zakład zajmuje się produkcją i sprzedażą koksu oraz wyrobów węglopochodnych.

Substancjami decydującymi o zakwalifikowaniu zakładu do grupy ZZR są:

  • gaz koksowniczy,
  • benzol,
  • olej płuczkowy,
  • olej napędowy.

Nasz zakład został zakwalifikowany do ZZR tylko ze względu na spełnienie kryterium dla substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska. Progi ilościowe dla pozostałych dwóch kryteriów (zagrożenie dla zdrowia ludzi i zagrożenia fizyczne) nie zostały przekroczone.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.