Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

Historia Powstania Koksownia Częstochowa Nowa

Budowę zakładu Koksowni w Hucie Częstochowa rozpoczęto na przełomie lat 1955-1956. 5 lat później uruchomiono dwie pierwsze baterie koksownicze. W okresie od 1962 do 1973 oddano do eksploatacji kolejne cztery baterie. W latach 1974-1983 roczna produkcja koksu przekraczała 2 mln ton.

W 2005 roku właścicielem Huty Częstochowa został ukraiński Związek Przemysłowy Donbasu (ISD), a huta zmieniła nazwę na ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. Do końca 2007 roku Koksownia pozostawała wydziałem w strukturach ISD Huty. Od stycznia 2008 roku Koksownia działa jako samodzielny podmiot pod nazwą Koksownia Częstochowa nowa Spółka z o.o.

W połowie 2009 r. Grupa Kapitałowa Zarmen Sp. z o.o. nabyła od ISD Huty Częstochowa 100% udziałów w Koksowni Częstochowa Nowa. Nowy właściciel koksowni rozpoczął gruntowną modernizację zakładu, a Koksownia Częstochowa Nowa dołączyła do projektu "Inteligentna koksownia" - jednego z największych europejskich projektów zakładających współpracę nauki z przemysłem.

W maju 2010 roku rozpoczęto budowę nowej baterii koksowniczej nr 1, która była jednym z kluczowych etapów modernizacji zakładu. Generalnym Realizatorem Inwestycji została firma Zarmen Sp. z o.o. Bateria została wprowadzona do produkcji we wrześniu 2011 r. Przy budowie baterii nr 1 zastosowano najnowsze technologie o uznanym standardzie światowym, dzięki którym nowa bateria koksownicza jest całkowicie przyjazna dla środowiska.

We wrześniu 2015 roku zakończono budowę nowej innowacyjnej instalacji oczyszczania gazu koksowniczego. Obecnie trwa budowa nowej szeroko komorowej baterii nr 4bis do produkcji koksu odlewniczego. Jej uruchomienie planowane jest w II połowie 2017 roku. KCN rozpoczęła także budowę nowego składowiska węgla i koksu.

Prowadzone przez Koksownię Częstochowa Nowa inwestycje należą do największych na polskim rynku koksowniczym.