Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. (KCN) jest producentem koksu i wyrobów węglopochodnych, posiadającym ugruntowaną pozycję rynkową i cieszącym się zaufaniem klientów. Polityka KCN stanowi integralny element zarządzania przedsiębiorstwem i wyznacza podstawy do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W ramach prowadzonej działalności KCN spełnia wymagania ustawowe i przepisy dotyczące jakości, zarządzania energią, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mające zastosowanie w odniesieniu do produkowanych wyrobów, własnych aspektów środowiskowych oraz istniejących zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Zarząd i wszyscy pracownicy KCN dążą do:

  • zwiększenia zadowolenia klientów i podnoszenia poziomu jakości wyrobów,
  • ograniczenia emisji i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
  • stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • obniżenia zużycia energii.

Zadeklarowane cele strategiczne będziemy realizować poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań w zakresie technologii produkcji koksu i wyrobów węglopochodnych, systemu zarządzania energią, organizacji pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jak również poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników i zakupy energooszczędnych produktów i usług.

Gwarancją osiągania zaplanowanych celów jest wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania KCN spełniającego wymagania:

  • normy PN-EN ISO 9001:2015,
  • normy PN-EN ISO 14001:2015,
  • normy PN-N-18001:2004,
  • normy PN-EN ISO 50001:2012.

Zarząd KCN zapewnia zasoby potrzebne do realizacji niniejszej polityki oraz zobowiązuje wszystkich pracowników do zaangażowania w doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.