portal klienta Konsorcjum producentów koksu

KIEROWNIK BIURA TECHNICZNEGO

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • współudział w projektach modernizacji maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • nadzór nad stanem technicznym urządzeń, racjonalną eksploatacją i konserwacją oraz remontami maszyn i urządzeń oraz sieci energetycznych.
 • przygotowywanie raportów, analiz i ocena realizacji planów remontowych na dany rok oraz działań w celu obniżenia kosztów własnych,
 • przeprowadzanie postępowań ofertowych przy wyborze firm do realizacji zakupów i zadań remontowych oraz przygotowanie, opiniowanie umów z tymi firmami, 
 • nadzór nad działalnością firm  zewnętrznych świadczących usługi utrzymania ruchu i usługi remontowe na rzecz Spółki,
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji planów rocznych, kwartalnych i miesięcznych w zakresie: konserwacji, remontów bieżących, średnich i kapitalnych oraz przygotowywanie materiałów na narady i odprawy dotyczące stanu urządzeń i zużycia mediów energetycznych,
 • inicjowanie zmian poprawiających efektywność procesów technologicznych,
 • zarządzanie podległymi zespołami pracowników.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego, 
 • znajomości następujących dziedzin: mechaniki, automatyki, elektroniki, informatyki, mile widziana znajomość branży koksowniczej,
 • doświadczenia na podobnych stanowisku w firmie produkcyjnej, mile widziane doświadczenie w branży koksowniczej lub hutniczej, 
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem i organizacji pracy,
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu,
 • samodzielności.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, 
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pakiet socjalny, 
 • atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego. 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres kadry@koksownianowa.pl

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Koksownię Częstochowa Nowa Sp. z o.o.”.
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY