portal klienta Konsorcjum producentów koksu

OBCHODOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO

Do obowiązków zatrudnionej osob należeć będzie przede wszystkim:

 • obsługa i konserwacja urządzeń i instalacjami zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji,
 • wykonanie obchodu kontrolnego urządzeń i instalacji w przypisanym obszarze działania lub zgodnie z zakresem wskazanym przez przełożonego,
 • utrzymanie dyspozycyjności ruchowej instalacji i urządzeń, kontrola, zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości,
 • dopuszczanie firm remontowych zewnętrznych do pracy na obiektach, w tym przygotowanie i likwidacja stref pracy,
 • wykonywanie drobnych prac prewencyjnych, jak np. okresowy (nie rzadziej niż raz w miesiącu) pomiar drgań łożysk turbiny parowej, przekładni i generatora,
 • bieżące raportowanie do przełożonego o pracy urządzeń i instalacji, w tym o występujących odchyleniach oraz prowadzenie dokumentacji ruchowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego,
 • uprawnień: Grupa 1 (pkt. 1 i 10), Grupa 2 (pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10), Grupa 3 (pkt. 3, 6, 7, 8, 10),
 • ogólnej wiedzy z zakresu energetycznego, utrzymania ruchu,
 • gotowości do pracy zmianowej,
 • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie będącej najnowocześniejszą koksownią na terenie kraju,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • opiekę medyczną,
 • system szkoleń i programów rozwojowych,
 • atrakcyjne warunki indywidualnego ubezpieczenia dodatkowego.
   

CV prosimy kierować na adres kadry@koksownianowa.pl w temacie wiadomości wpisując "Obchodowy Bloku Energetycznego".

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Koksownię Częstochowa Nowa Sp. z o.o.”.
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY