Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

Oferta

Węglopochodne

SMOŁA SUROWA

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wody max 5,0 %
Zawartość popiołu max 0,08 %
Gęstość w temperaturze 20oC max 1,19 g/cm3
Składniki nierozpuszczalne w toluenie max 10,0 %

BENZOL SUROWY

Parametry jakościowe Wartość
Destylacja min 95,0 %
Gęstość w temperaturze 20oC max 0,887 g/cm3

SIARKA

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość siarki około 99,9 %
Zawartość popiołu poniżej 0,08 %