portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Nowa oferta sprzedaży węgla groszku 5 - 31,5 mm

2023-07-19 10:00:50

Koksownia Częstochowa Nowa oferuje węgiel groszek 5 - 31,5 mm w cenie 1500 zł brutto/tona.
 
Parametry jakościowe:

  • Zawartość popiołu A≤ 10,0 %
  • Zawartość siarki całkowitej ≤ 1,0 %
  • Wartość opałowa Qir ≥ 26,0 MJ/kg

Minimalny załadunek luzem ok. 25 ton.
 
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o przesłanie zamówienia wraz z podaniem szczegółowych danych zamawiającego oraz ilości węgla na adres e-mail: biuro-handlowe@koksownianowa.pl
 


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY