portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Zakład Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. została zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie jako Zakład Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZZR). Ostatnia aktualizacja zgłoszenia miała miejsce w dniu 31.01.2018 r. i związana była z uruchomieniem nowej baterii koksowniczej 4 BIS, a także zmianami w instalacjach technolgicznych na terenie wydziału węglopochodnych.

Zakład zajmuje się produkcją i sprzedażą koksu oraz wyrobów węglopochodnych.

Substancjami decydującymi o zakwalifikowaniu zakładu do grupy ZZR są:

  • gaz koksowniczy,
  • benzol,
  • olej płuczkowy,
  • olej napędowy.

Karty charakterystyk dla w/w substancji, które są produktami naszej działalności.

Karty charakterystyk dla substancji składowanych lub wykorzystywanych jako surowce..

Nasz zakład został zakwalifikowany do ZZR tylko ze względu na spełnienie kryterium dla substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska. Progi ilościowe dla pozostałych dwóch kryteriów (zagrożenie dla zdrowia ludzi i zagrożenia fizyczne) nie zostały przekroczone.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY