portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Certyfikaty

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. posiada certyfikaty, która gwarantują Klientom najwyższą jakość oferowanych produktów, przy najefektywniejszym wykorzystaniu zasobów.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. wdrożyła, stosuje i certyfikowała Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm:
 • ISO 9001:2015,
 • ISO 14001: 2015,
 • ISO 45001:2018, 
 • ISO 50001:2018.
   
Dla Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. główne cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania to:
 • Zidentyfikowanie i monitorowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na spełnienie oczekiwań Klientów oraz innych stron zainteresowanych.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów i podnoszenie poziomu jakości wyrobów.
 • Ograniczenie emisji i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.
 • Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym przy współudziale pracowników.
 • Poprawa efektywności energetycznej.

 • Lista znaczących aspektów środowiskowych KCN z wymaganiami prawnymi Zobacz Pobierz
 • ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 - PL Produkcja i sprzedaż koksu i wyrobów węglopochodnych Zobacz Pobierz
 • ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 - EN Production and sale coke and by-products Zobacz Pobierz
 • ISO 50001:2018 - PL Produkcja i sprzedaż koksu i wyrobów węglopochodnych Zobacz Pobierz
 • ISO 50001:2018 - EN Production and sale of coke and by products Zobacz Pobierz
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY