portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Certyfikaty

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. posiada certyfikaty, która gwarantują Klientom najwyższą jakość oferowanych produktów, przy najefektywniejszym wykorzystaniu zasobów.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. wdrożyła, stosuje i certyfikowała Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm:

  • ISO 9001:2015,
  • ISO 14001: 2015,
  • PN-N 18001:2004,
  • ISO 50001:2011.

Dla Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. główne cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania to:

  • Zwiększenie zadowolenia klientów i podnoszenie poziomu jakości wyrobów.
  • Ograniczenie emisji i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.
  • Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
  • Poprawa efektywności energetycznej.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY