portal klienta Konsorcjum producentów koksu
Bateria nr 1

Oddana do użytku w 2011 r. posiada  roczną zdolność produkcyjną 415 000 ton koksu i składa się z 57 komór. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym przy jej budowie było sterowanie opalaniem z bocznym doprowadzeniem gazu opałowego poprzez stosowanie przerw w opalaniu. 

Zrealizowanie inwestycji pozwoliło na:

  • uzyskanie niższej emisji pyłu całkowitego niż wymagania BAT (poniżej 5 mg/m3),
  • osiągnięcie wysokiej skuteczności urządzeń odpylających na poziomie 99,9%,
  • zmniejszenie o 40% emisji pyłu ogółem (PM 2,5 i PM 10),
  • ograniczenie o 30% emisji gazów SO2, CO, NO2,
  • zmniejszenie energochłonności produkcji o 20%,
  • zmniejszenie materiałochłonności (tj. gazu na 1 Mg produkcji koksu o 12 %; pary do podgrzewania gazu i przeparowań o 25%).

Bateria wyposażona jest w hydroinżekcję, rurę przerzutową gazów obsadowych oraz w odpylanie strony koksowej.  Nie posiada wozu stropowego, zastosowano inne rozwiązanie – wsadnica nr 1 wyposażona jest w urządzenie do czyszczenia rur odciągowych, a na wozie przelotowym  znajduje się rura przerzutowa. Wysokość naboju węglowego wynosi 4060 mm, szerokość  415 mm, a długość 12210 mm. 

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY