portal klienta Konsorcjum producentów koksu
Bateria nr 2

Bateria nr 2 typu PWR 51 systemu ubijanego z bocznym doprowadzeniem gazu posiada jedną wsadnicę, dwa wozy przelotowe i wóz stropowy. Wyposażona jest w  hydroinżekcję oraz odpylanie strony koksowej. 

Wóz gaszenia z napędem linowym i wieża gaszenia są wspólne dla baterii nr 1 i 2. Wysokość naboju węglowego wynosi 3550 mm, szerokość 415 mm, długość  12210 mm.  Roczna zdolność produkcyjna to  320 000 ton koksu. W ostatnich latach bateria nr 2 została gruntowanie zmodernizowana i obecnie spełnia wszystkie normy ochrony środowiska.  

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY