portal klienta Konsorcjum producentów koksu
Bateria 4 bis 

Bateria 4 bis to bateria szerokomorowa, typu PWR systemu ubijanego z bocznym doprowadzaniem gazu koksowniczego. Została oddana do użytku w listopadzie 2017 r. i przeznaczona jest do produkcji wysokojakościowego koksu odlewniczego. Posiada 50 komór koksowniczych o średniej szerokości 550 mm. Wysokość naboju węglowego wynosi 4050 mm, a długość 12210 mm. Bateria wyposażona jest również w hydroinżekcję, rurę przerzutową oraz odpylanie strony koksowej. Jej roczna zdolność produkcyjna wynosi 250  000 ton, dzięki czemu koksownia zwiększyła wielkość produkcji umacniając swoja pozycję na rynku koksu. 

Ograniczenie emisji gazów do atmosfery umożliwiło zastosowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych w urządzeniach obsługujących baterię, w tym m.in.:
wóz przelotowy wyposażony został w kaptur z systemem wentylacyjnym o wysokiej efektywności, służący do przejęcia emisji pyłowo-gazowej w czasie wypychania koksu z komory, 
instalacja odpylająca wyposażona jest w system filtrów workowych do filtrowania zanieczyszczonych pyłów gazowych, których skuteczność wynosi 99,9%,
gaszenie koksu przeprowadzane jest w nowoczesnej wieży gaśniczej wyposażonej w dwupoziomowe wypełnienie komórkowe ograniczające emisję pyłów do atmosfery.

Za prawidłową pracę baterii odpowiedzialny jest zdalnie sterowany, nadrzędny system do zarządzania opalaniem i sterowaniem maszyn piecowych. Ponadto we wsadnicy zastosowano inteligentnym systemem ubijania wsadu węglowego SmartStamp. 

Bateria w pełni spełnia wytyczne Unii Europejskiej w zakresie konkluzji BAT. Generalnym Realizatorem Inwestycji była firma ZARMEN Sp. z o.o.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY