portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Ochrona danych osobowych

Pragniemy Państwa poinformować, iż Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. od 25 maja 2018 przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Przyjęte przez KCN procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony danych osobowych opisane zostały w naszej Polityce Bezpieczeństwa.

Monitoring - obowiązek informacyjny

Informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci nagrań monitoringu jest Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu przetwarzane będą w celu ochrony osób i mienia oraz kontroli produkcji.
  • Okres przechowywania nagrań z monitoringu: do czasu zapełnienia dysków, około 1 miesiąca lub do czasu wygaśnięcia roszczeń.
  • Odbiorcą danych osobowych w postaci nagrań monitoringu będą upoważnieni pracownicy KCN.
  • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania do Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: iod@koksownianowa.pl.
  • Na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 216/697 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY