portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Zarząd Spółki Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Marek Serafin

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

Elżbieta Bąkiewicz

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY