portal klienta Konsorcjum producentów koksu

DOWÓDCA ZAKŁADOWEJ GRUPY RATOWNICZEJ

Miejsce pracy: ul. Odlewników 20, Częstochowa 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • realizacja zadań z zakresu ochrony ppoż. i bezpieczeństwa gazowego,
 • dowodzenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych,
 • prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie Zakładu, 
 • organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń doskonalących,
 • rozpoznawanie i likwidowanie zagrożeń pożarowych, wybuchowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • obsługa sprzętu pożarniczego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • kwalifikacji pożarniczych: inżynier pożarnictwa, 
 • znajomości obsługi komputera,
 • mile widziane będzie doświadczenie w przemyśle ciężkim,
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym,
 • komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
 • dokładności i sumienności w działaniu,
 • dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie będącej najnowocześniejszą koksownią na terenie kraju,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy, 
 • konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • opiekę medyczną,
 • system szkoleń i programów rozwojowych,
 • atrakcyjne warunki indywidualnego dodatkowego ubezpieczenia.
   

CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) prosimy kierować na adres kadry@koksownianowa.pl w temacie wiadomości wpisując "Dowódca Zakładowej Grupy Ratowniczej".

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Koksownię Częstochowa Nowa Sp. z o.o.”.
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY