portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Samochodowy transport koksu: Częstochowa - IT 17100 Savona (ID 299495) 

Relacja: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa - IT 17100 Savona

Termin realizacji: 2020 r.
Koks: +80/+100 mm
Ilość: ca 100 t/mies.

Warunki realizacji:

  • dostawy zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem Odbiorcy, dostawy miesięczne rozłożone równomiernie, 
  • w przypadku chęci realizacji transportu części tonażu, prosimy o podanie Państwa możliwości, 
  • w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw, konieczne będzie podpisanie umowy na zadeklarowane ilości.

 Organizator  zastrzega sobie prawo do zlecenia usługi więcej niż jednemu podmiotowi biorącemu udział w przetargu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania go bez podania przyczyny.

Zakończenie przetargu: 16.01.2020 godz. 11:00

KLIKNIJ I ZŁÓŻ OFERTĘ


powrót powrót do kategorii
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY