portal klienta Konsorcjum producentów koksu
                          
 

„Bio-coke for ferroalloys industry production”  
 

Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Tytuł projektu: „Bio-coke for ferroalloys industry production”  (BioCoke4FAI) 
Akronim: (BioCoke4FAI)

Termin realizacji projektu: 2021-2023

Skład konsorcjum realizującego projekt:  
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Polska) – Promotor Projektu 
  • SINTEF AS (Norwegia) – partner naukowy
  • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. (Polska) – partner przemysłowy
  • ERAMET NORWAY (Norwegia) – partner przemysłowy 

Kierownik projektu: – Michał Rejdak, e-mail: mrejdak@ichpw.pl

Cel projektu: opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów.     

Całkowity koszt realizacji projektu:  6 792 278,00 PLN 
Kwota dofinansowania: 6 275 990,46 PLN

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach umowy nr: NOR/POLNOR/BioCoke4FAI/0070/2019-00
 

[English version]

Project implemented within Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Project title: „Bio-coke for ferroalloys industry production – BioCoke4FAI”

Period of project realization: 2021-2023

Consortium members:  
  • Institute for Chemical Processing of Coal - Project Promoter 
  • SINTEF AS - scientific partner
  • Koksownia Częstochowa Nowa - Sp  z o.o. - industrial partner 
  • ERAMET NORWAY - industrial partner 

Project manager (Principal investigator): Michał Rejdak, e-mail: mrejdak@ichpw.pl 

The aim of the BioCoke4FAI project is to develop an innovative and economically viable technology for bio-coke production for the ferroalloys industry.

The total cost of project implementation:  6 792 278,00 PLN 
Amount of co-financing: 6 275 990,46 PLN  

The project obtained co-financing from Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 based on the contract no: NOR/POLNOR/BioCoke4FAI/0070/2019-00
 


Powrót

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY