portal klienta Konsorcjum producentów koksu

„Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.”

W dniu 29.08.2013 r. Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie inwestycji pn. „Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.”. Spółka otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 4.5.1 w wysokości 51.372.420,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosił 210.626.922,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 171.241.400,00 zł. Projekt dotyczył budowy nowoczesnej i innowacyjnej instalacji oczyszczania gazu koksowniczego. Został on zrealizowany w okresie 2 lat, tj. od września 2013 do września 2015 r.

Kontakt

Informacji na temat realizowanego projektu udzielają:

 • Olga Urbanek 
  Główny Specjalista ds. Innowacyjności i Rozwoju
  • Email - olga.urbanek@koksownianowa.pl
  • Telefon - +48 34 389 07 73
  • Fax - +48 34 389 07 99
  • Telefon komórkowy - +48 609 700 255
 • Andrzej Jachym 
  Główny Specjalista ds. Inwestycji
  • Email - andrzej.jachym@koksownianowa.pl
  • Telefon - +48 34 389 07 53
  • Fax - +48 34 389 07 99
  • Telefon komórkowy - +48 668 879 402

Powrót

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY