portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Nowoczesna instalacja gazu koksowniczego Jurajskim Produktem Roku

2017-11-16 12:00:07

W środę 15 listopada 2017 r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca I Jurajski Kongres Gospodarczy oraz XVII już edycję konkursu „Jurajski Produkt Roku”. Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. otrzymała pierwsza nagrodę w kategorii produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii za „Nowoczesną instalację oczyszczania gazu koksowniczego”.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, Prezydent Miasta Częstochowy, następnie głos zabrali Pan Andrzej Broniewski, Prezesa Zarządu RIPH w Częstochowie oraz Pan Grzegorz Sikorski, Dyrektor WUP w Katowicach. Galę poprowadziła Pani Anna Mielczarek z Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy.

Nagrodzona instalacja oczyszczania gazu koksowniczego należy do największych i najważniejszym zrealizowanych inwestycji w spółce. W projekcie zastosowano nowatorskie w skali światowej rozwiązania, służące do wyodrębnienia produktów węglopochodnych z gazu koksowniczego oraz jego oczyszczenie do poziomu, który zapewnia zakwalifikowanie gazu, jako paliwa ekologicznego. Otrzymany dzięki temu procesowi gaz może być wykorzystany do użytku własnego lub zostać sprzedany odbiorcom zewnętrznym, np. jako produkt: przeznaczony do celów energetycznych czy wykorzystany w silnikach gazowych. Nowoczesna instalacja pozwoliła zredukować najbardziej uciążliwą dla otoczenia emisję niezorganizowaną, tzw. niską o ponad 90%. W największym stopniu redukcja dotyczyła emisji substancji BTX: benzenu, toluenu, ksylenu.

Koksownia Częstochowa Nowa jest jednym z najnowocześniejszych i proekologicznych przedsiębiorstw w swojej branży, a realizowane przez nią na szeroką skalę inwestycje w zasadniczy sposób minimalizują wpływ produkcji na środowisko naturalne, spełniają najważniejsze normy techniczno-technologiczne i są zgodne z wymogami najlepszych dostępnych technik (BAT).


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY