portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Informacje o GRUPIE ZARMEN

Siła synergii

GRUPA ZARMEN jest liderem na rynku kompleksowego wykonania inwestycji przemysłowych w regionie i skupia 9 firm. Siła i potencjał Grupy tkwi w zróżnicowanym zakresie działalności oraz zdywersyfikowanych segmentach rynku obsługiwanych przez poszczególne spółki.

Działalność Grupy realizowana jest na rzecz podmiotów funkcjonujących w następujących sektorach: przemysł energetyczny, koksowniczy, chemiczny, rafineryjny, hutniczy, metalurgiczny, wydobywczy, kolejowy, stoczniowy, cementowo-wapiennym i odlewniczy.


 

Skład GRUPY ZARMEN

W skład GRUPY ZARMEN i jednostek współpracujących wchodzi 9 spółek:

 • ZARMEN Sp. z o.o.
 • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
 • REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
 • KOFAMA Koźle S.A.
 • ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.
 • HOLDUCT Sp. z o.o.
 • ZARMEN FPA Sp. z o.o.
 • HPH-Hutmaszprojekt Sp. z o.o.
 • ZARMEN GPP Sp. z o.o.
   

Niewątpliwym atutem GRUPY ZARMEN jest wysoko wykwalifikowana kadra, bogate zaplecze produkcyjno-wykonawcze oraz know-how umożliwiający kompleksową realizację inwestycji przemysłowych w formule pod klucz, obejmujący projektowanie wraz z praktyczną realizacją.

Grupa zatrudnia obecnie ponad 3000 pracowników posiadających specjalistyczne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie branżowe. Spółki należące do grupy kapitałowej posiadają liczne certyfikaty uznane na całym świecie.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY