portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Kontakt

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. 

ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa

 • email: biuro@koksownianowa.pl
 • tel./fax. +48 34 389 07 00 

Biuro Sprzedaży

 • email: biuro-handlowe@koksownianowa.pl
   

Dyrektor Sprzedaży 

Elżbieta Bąkiewicz 
 • email: elzbieta.bakiewicz@koksownianowa.pl
 • tel. +48 34 389 07 20
 • tel. kom. +48 667 881 111
   

Kierownik Biura Sprzedaży 

Marta Pilarska
 • email: marta.pilarska@koksownianowa.pl
 • tel. +48 34 389 07 46
 • tel. kom. +48 885 396 131

   

Biuro Logistyki

Kierownik Biura Logistyki

Katarzyna Nowakowska
 • email: katarzyna.nowakowska@koksownianowa.pl
 • tel. +48 34 389 07 90
 • tel. kom. +48 695 582 947
   

Specjalista ds. Spedycji 

Michał Trybuła
 • email: michal.trybula@koksownianowa.pl
 • tel. +48 34 389 07 76
 • tel. kom. +48 785 297 539

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • email: kadry@koksownianowa.pl
 • tel.:  +48 34 389 07 30 / 31
   

Dyrektor Pracy i Administracji 

Paulina Surmik
 • email: paulina.surmik@koksownianowa.pl
 • tel.:  +48 34 389 07 03
 • tel. kom.:  +48 662 137 733

Biuro Gospodarki Magazynowej

Kierownik Biura Gospodarki Magazynowej 

Piotr Pietruszczak
 • email: piotr.pietruszczak@koksownianowa.pl
 • tel.: +48 34 389 07 23
 • tel. kom.: +48 662 137 738

Biuro Zakupów Surowców Strategicznych 

Specjalista ds. Zakupu Materiałów i Surowców

Sebastian Wolak
 • email: sebastian.wolak@koksownianowa.pl
 • tel.:  +48 34 389 07 32
 • tel. kom.:  +48 785 500 535
   

Specjalista ds. Zakupu Materiałów i Surowców

Izabela Bednarek
 • email: izabela.bednarek@koksownianowa.pl
 • tel.:  +48 34 389 07 32
 • tel. kom.:  +48 785 906 540

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY