portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Koksownia Częstochowa Nowa nominowana do nagrody „Marka Śląskie”

2019-08-21 10:30:00

Z radością informujemy, że Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., jako jedna z 3 firm z województwa śląskiego, znalazła się na liście nominowanych do nagrody w konkursie promocji województwa śląskiego „Marka Śląskie” w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR). 

Do grona współorganizatorów 10. edycji konkursu należy Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach, Marszałek Województwa Śląskiego oraz czołowe media naszego regionu: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice i Dziennik Zachodni.

Celem przyznawania Nagrody jest promocja regionu śląskiego, a tym samym zwiększenie jego atrakcyjności gospodarczej, kulturalnej, naukowej i politycznej w Polsce i Europie. 

W kategorii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oceniano m.in. 

  • relacje z pracownikami: rekrutacja i rozwój, polityka wynagradzania, równość szans, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, przeciwdziałanie dyskryminacji,
  • zaangażowanie społeczne: integracja ze społecznością lokalną, współpraca z NGO, szkołami i uczelniami oraz samorządami,
  • wpływ na środowisko naturalne: stosowanie norm środowiskowych, ograniczanie zużycia surowców, recykling materiałów, edukacja ekologiczna.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas 25 jubileuszowej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach w dniu 7 września br.
 


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY