portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Koksownia Częstochowa Nowa sponsorem II Jurajskiego Kongresu Gospodarczego

2018-09-13 08:00:00

W dniach 26-27 września 2018 r. odbędzie się druga edycja Jurajskiego Kongresu Gospodarczego, którego organizatorem jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Jednym ze sponsorów tegorocznej edycji wydarzenia została Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. 

W ramach II Jurajskiego Kongresu Gospodarczego w dniu 26 września 2018 r. odbędzie się uroczysta gala podsumowująca tegoroczną XVIII już Edycję Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, której organizatorem jest Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie. Ideą konkursu jest stworzenie przedsiębiorcom z regionu możliwości promocji swoich wyjątkowych produktów i usług wyróżniających się wysoką jakością, innowacyjnością, niepowtarzalnością, jak również wiarygodnością. Już od 17 lat „Jurajski Produkt Roku” upowszechnia zasady rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej, wspiera i promuje lokalną przedsiębiorczość. Laureaci tego prestiżowego konkursu wzmacniają swoja pozycję na rynku, stając się bardziej wiarygodnymi, jednocześnie dowodząc szans i możliwości lokalnych, polskich firm.

Jury konkursu przyzna nagrody w dziesięciu kategoriach:

 • E-technologie, innowacje, e-usługi
 • Produkt bądź usługa budowlana
 • Produkt przemysłowy
 • Produkt rolno-spożywczy
 • Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii
 • Usługa
 • Produkt inny
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Etyka w Biznesie
 • Produkt inny (projekty indywidualne, rękodzielnictwo) 
 • Najlepsza Firma Rodzinna 
 • Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku 
 • Młodzi Innowacyjni i Przedsiębiorczy 

Tradycyjnie zostaną wręczone wyróżnienia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla osób/instytucji, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego regionu i wzrostu przedsiębiorczości. 

Nowością w tegorocznej edycji konkursu jest kategoria „Młodzi Innowacyjni i Przedsiębiorczy”, która ma na celu wyróżnienie młodych, zdolnych ludzi (uczniów/studentów) za ich aktywność i osiągnięcia, co umożliwi im nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Po raz pierwszy zostaną przyznane wyróżnienia dla osób zasłużonych dla promocji i rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Nagroda ma na celu propagowanie lokalnych autorytetów, zaangażowanych w działalność miasta/gminy na rzecz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i sportu powszechnego.

W ubiegłym roku Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. otrzymała nagrodę w kategorii produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii za „Nowoczesną instalację oczyszczania gazu koksowniczego”. Więcej informacji Nowoczesna instalacja gazu koksowniczego Jurajskim Produktem Roku


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY