portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Koksownia Częstochowa Nowa podpisała umowy kredytowe na realizację projektu pn. „Odbudowa Baterii Koksowniczej nr 2 wraz z Budową Składu Koksu i Węgla".

2019-05-20 12:30:00

We wtorek 5 marca br. w Wiśle doszło do podpisania umowy kredytowej pomiędzy Koksownią Częstochowa Nowa Sp. z o.o., jako Kredytobiorcą, a konsorcjum banków mBank S.A., Bank Pekao S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Kredytodawcy).

Na mocy Umowy Kredytów został udzielony Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. kredyt budowlany na realizację projektu pt. „Odbudowa Baterii Koksowniczej nr 2 wraz z Budową Składu Koksu i Węgla”.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2020 roku. Generalnym realizatorem przedmiotowej inwestycji jest firma ZARMEN sp. z o.o.

W podpisaniu umów kredytowych udział wzieli m.in.:

  • Marek Serafin – Prezes Zarządu Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
  • Sylwia Williams Bola – Wiceprezes Zarządu Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
  • Jacek Zwierzchowski – Pełnomocnik mBank
  • Tomasz Groyecki – Pełnomocnik mBank
  • Andrzej Menc – Pełnomocnik Banku Pekao S.A.
  • Marlena Pachońska – Pełnomocnik Banku Pekao S.A.
  • Marek Grabiwoda – Pełnomocnik Banku Handlowego w Warszawie
  • Magdalena Dunajczyk-Siut – Pełnomocnik Banku Handlowego w Warszawie


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY