portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Koksownia Częstochowa Nowa wspiera podopiecznych stowarzyszenia AMICUS

2018-07-05 12:00:00

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem AMICUS, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z .o.o. sfinansuje wyjazd czterech wychowanków na kolonie, które odbędą się w dniach 06 – 19 lipca br. w miejscowości Pewel Ślemieńska koło Żywca. W wyjeździe weźmie udział 17 dzieci ze wszystkich Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych przez stowarzyszenie.

Stowarzyszenie AMICUS to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych. AMICUS powstało z inicjatywy pracowników Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie i jako stowarzyszenie działa od 2007 roku.

W ubiegłym roku Koksownia Częstochowa Nowa zorganizowała wycieczkę dla 49 wychowanków stowarzyszenia do największego centrum nauki w Polsce, czyli warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY