portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Relacja z manewrów pożarowych w Koksowni Częstochowa Nowa

2018-04-30 10:00:05

Dnia 25 kwietnia br. na terenie Koksowni Częstochowa Nowa przeprowadzone zostały manewry Zakładowej Grupy Ratowniczej KCN oraz Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „Poraj”.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 10:30 i trwały do godziny 14:00. Pierwszym etapem manewrów było sprawne przystąpienie do akcji gaśniczej ćwiczebnego pożaru składowiska węgla, przez Zakładową Grupę Ratowniczą Koksowni Częstochowa Nowa. Prawidłowo również została przeprowadzona akcja ewakuacyjna z budynków Centralnej Dyspozytorni oraz z warsztatów w budynku estakady węgla.

Następnie do ćwiczeń włączyła się Państwowa Straż Pożarna z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 1, 2, 3 oraz JRG CS PSP. W pierwszej kolejności zastępy straży pożarnej rozpoczynają budowę linii gaśniczych korzystając z sieci wody przeciwpożarowej Koksowni Częstochowa Nowa i przystępują do gaszenia pożaru podając prądy wody również na sąsiednie hałdy.

Kolejnym etapem ćwiczeń było zbudowanie przez Kompanię „Poraj” Centralnego Odwodu Operacyjnego punktu poboru wody nad rzeką Wartą oraz budowa linii zasilających w wodę jednostki gaśnicze z rzeki Warty. W tym celu ułożono na długości ponad 1200 metrów cztery linie z węży strażackich 110. 

Ćwiczenia zakończyły się sukcesem - czyli hipotetyczny pożar został opanowany i ugaszony, a zakładana ilość wody dostarczanej do celów gaśniczych osiągnięta.

Celem manewrów było m.in.: 

  • praktyczne sprawdzenie czasów alarmowania i formowania kompanii w określonym punkcie koncentracji,
  • sprawdzenie funkcjonalności pododdziału przy określonym założeniu,
  • doskonalenie współdziałania zastępów wchodzących w skład COO,
  • zapoznanie z warunkami organizacji akcji na terenie obiektu oraz specyfiką działalności podmiotu z uwzględnieniem zagrożeń pożarowych i wybuchowych.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i bardzo sprawne przeprowadzenie manewrów pożarowych na terenie Koksowni Częstochowa Nowa, składamy najserdeczniejsze podziękowania.


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY