portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Koksownia Częstochowa Nowa ze Złotym Godłem Najwyższa Jakości Quality International 2018

2018-10-29 12:00:00

W piątek 26 października br. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności podczas którego wręczono laureatom wyróżnienia w programie Najwyższa Jakość Quality International. Złote Godło w kategorii QI product - produkt najwyższej jakości otrzymała Koksownia Częstochowa Nowa za „Kompleks instalacji do realizacji procesu produkcji koksu najwyższej jakości: bateria nr 1, instalacja oczyszczania gazu oraz bateria nr 4bis”. Projekt otrzymał jedną z najwyższych not od jury konkursowego.

Największe inwestycje zrealizowane w Koksowni Częstochowa Nowa w ostatnich ośmiu latach, które wchodzą w skład nagrodzonego Złotym Godłem kompleksu instalacji do realizacji procesu produkcji koksu najwyższej jakości to:

Bateria nr 1 oddana do użytku w 2011 roku posiada  roczną zdolność produkcyjną 415 000 ton koksu i składa się z 57 komór. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym przy jej budowie było sterowanie opalaniem z bocznym doprowadzeniem gazu opałowego poprzez stosowanie przerw w opalaniu. 

Zrealizowanie inwestycji pozwoliło na:

 • Uzyskanie niższej emisji pyłu całkowitego niż wymagania BAT (poniżej 5 mg/m3).
 • Osiągnięcie wysokiej skuteczności urządzeń odpylających na poziomie 99,9%.
 • Zmniejszenie o 40% emisji pyłu ogółem (PM 2,5 i PM 10).
 • Ograniczenie o 30% emisji gazów SO2, CO, NO2.
 • Zmniejszenie energochłonności produkcji o 20%.
 • Zmniejszenie materiałochłonności (tj. gazu na 1 Mg produkcji koksu o 12%; pary do podgrzewania gazu i przeparowań o 25%).

Bateria wyposażona jest w hydroinżekcję, rurę przerzutową gazów obsadowych oraz w odpylanie strony koksowej.  Nie posiada wozu stropowego, zastosowano inne rozwiązanie – wsadnica nr 1 wyposażona jest w urządzenie do czyszczenia rur odciągowych, a na wozie przelotowym  znajduje się rura przerzutowa. Wysokość naboju węglowego wynosi 4060 mm, szerokość  415 mm, a długość 12210 mm.

Bateria 4 bis to bateria szerokomorowa, typu PWR systemu ubijanego z bocznym doprowadzaniem gazu koksowniczego. Została oddana do użytku w listopadzie 2017 r. i przeznaczona jest do produkcji wysokojakościowego koksu odlewniczego. Posiada 50 komór koksowniczych. o średniej szerokości 550 mm. Wysokość naboju węglowego wynosi 4050 mm, a długość 12210 mm. Bateria wyposażona jest również w hydroinżekcję, rurę przerzutową oraz odpylanie strony koksowej. Jej roczna zdolność produkcyjna wynosi 250  000 ton, dzięki czemu koksownia zwiększyła wielkość produkcji umacniając swoja pozycję na rynku koksu. 

Ograniczenie emisji gazów do atmosfery umożliwiło zastosowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych w urządzeniach obsługujących baterię, w tym m.in.:

 • wóz przelotowy wyposażony został w kaptur z systemem wentylacyjnym o wysokiej efektywności, służący do przejęcia emisji pyłowo-gazowej w czasie wypychania koksu z komory, 
 • instalacja odpylająca wyposażona jest w system filtrów workowych do filtrowania zanieczyszczonych pyłów gazowych, których skuteczność wynosi 99,9%. 
 • gaszenie koksu przeprowadzane jest w nowoczesnej wieży gaśniczej wyposażonej w dwupoziomowe wypełnienie komórkowe ograniczające emisję pyłów do atmosfery.

Za prawidłową pracę baterii odpowiedzialny jest zdalnie sterowany, nadrzędny system do zarządzania opalaniem i sterowaniem maszyn piecowych. Ponadto we wsadnicy zastosowano inteligentnym systemem ubijania wsadu węglowego SmartStamp. Dają one różne możliwości w zakresie stopnia ubicia wsadu. Bateria w pełni spełnia wytyczne Unii Europejskiej w zakresie konkluzji BAT. Generalnym Realizatorem Inwestycji była firma ZARMEN Sp. z o.o.

Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego o przepustowości 46 000 m3/h została oddana do użytku w 2015 roku. Przy jej budowie zastosowano nowatorskie w skali światowej rozwiązania służące do wyodrębnienia produktów węglopochodnych z gazu koksowniczego do poziomu, który zapewnia zakwalifikowanie gazu jako paliwa ekologicznego. Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne są zgodne z wymogami najlepszych dostępnych technik (BAT). Nowa instalacja zastąpiła dotychczas funkcjonującą, wysłużoną technologicznie jednostkę. 

Głównymi założeniami przy jej projektowaniu było spełnienie następujących warunków: 

 • minimalizacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zastosowanie instalacji hermetyzacji,
 • wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych,
 • głębokie odsiarczenie gazu zgodne z normami BAT,
 • automatyzacja procesów i wdrożenie systemu wizualizacji,
 • kompaktowy rozmiar instalacji - zminimalizowanie powierzchni zabudowy,
 • ograniczenie zużycia energii.

Instalacja pozwala na głębokie oczyszczenie gazu koksowniczego do użytku własnego i odbiorców zewnętrznych, a także przeznaczenie go do celów energetycznych oraz wykorzystanie w silnikach gazowych. Dzięki realizacji tej inwestycji zmniejszyła się o  ponad 90 % emisja niezorganizowana. W największym stopniu redukcja dotyczyła emisji substancji BTX: benzenu, toluenu, ksylenu. 

Najwyższa Jakość Quality International jest programem, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Laureaci Programu są wyłaniani w trzech kategoriach:

 • QI product - produkt najwyższej jakości,
 • QI services - usługi najwyższej jakości,
 • QI order - zarządzanie najwyższej jakości, i ponadto w czterech grupach podmiotów, uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie - Samorząd.

Patronat nad programem objęli m.in.: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY