portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-12-05 00:00:17

Projekt planowany do zrealizowania w ramach Programu sektorowego: INNOSTAL, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – konkurs 7/1.2/2017, w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, o którego dofinansowanie ubiega się w imieniu konsorcjum Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., jako lider Konsorcjum.

Informuję, iż w wyniku postępowania wybrano ofertę Wykonawcy: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze

Informacja o wyborze oferty_Zaproszenie nr 1_05.12.2017


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY