portal klienta Konsorcjum producentów koksu

„Pierwszy koks” z nowej, szerokokomorowej baterii 4 bis

2017-11-27 00:00:17

24 listopada 2017 r. w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. odbyła się uroczystość uruchomienia baterii koksowniczej 4 bis do produkcji wysokojakościowego koksu odlewniczego i pozyskania z niej pierwszego surowca. Najnowsza inwestycja jest kolejnym krokiem spółki w kierunku zminimalizowania wpływu produkcji na środowisko naturalne, który sprawia, że koksownia jest obecnie jedną z najnowocześniejszych i proekologicznych firm w swojej branży.

W trakcie wydarzenia prezes zarządu Koksowni Częstochowa Nowa Pan Józef Lis złożył serdecznie podziękowania całemu zarządowi firmy ZARMEN Sp. z o.o. w tym Panu Zbigniewowi Koncewiczowi prezesowi zarządu spółki ZARMEN i właścicielowi GRUPY ZARMEN, Pani Anecie Rokickiej wiceprezes zarządu oraz Panu Krzysztofowi Górniakowi wiceprezesowi zarządu za decyzję o budowie nowej baterii koksowniczej oraz za zaufanie do zarządu Koksowni Częstochowa Nowa.

Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w niezwykłej niespodziance, którą zarząd koksowni przygotował dla Pani Anety Rokickiej. Głos zabrała Pani Sylwia Williams-Bola wiceprezes zarządu Koksowni Częstochowa Nowa, która odczytała uchwałę zarządu o następującej treści: „Uwzględniając ogromne wsparcie i niekwestionowane zasługi podczas podejmowania decyzji o uruchamianiu nowego zadania inwestycyjnego oraz uzgadniania z konsorcjum banków warunków finansowania i dokumentacji finansowej, co stworzyło korzystne warunki realizacji inwestycji, jaką była budowa nowej baterii koksowniczej nr 4 bis, zarząd Koksowni Częstochowa Nowa, chcąc szczególnie wyróżnić i podkreślić wyjątkową rolę Pani Anety Rokickiej, wiceprezes zarządu spółki ZARMEN, na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 roku podjął uchwałę o mianowaniu Pani Anety Rokickiej Matką Chrzestną nowo wybudowanej baterii koksowniczej nr 4 bis. Z chwilą mianowania Pani Aneta Rokicka uważana będzie za honorowego członka załogi koksowni. Jednocześnie zarząd spółki wyraża przekonanie, że osobowość Matki Chrzestnej będzie mieć korzystny wpływ na dalszą działalność naszej koksowni oraz stanie się wsparciem we wszystkich obszarach jej działalności”.

Po osiągnięciu przez baterię 4 bis pełnej mocy produkcyjnej, która wynosi rocznie 225 tys. ton koksu odlewniczego, Koksownia Częstochowa Nowa produkować będzie w skali roku 800 tys. ton koksu hutniczego, odlewniczego i chemiczno-opałowego.


 


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY