portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Posadowienie walczaka kotła parowego nr 1

2019-07-22 07:00:00

Waży ponad 18 ton, mierzy 5,4 m i nazywa się Zbigniew. W czwartek 18 lipca 2019 r. na terenie budowy bloku energetycznego w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. rozpoczęto posadowienie walczaka kotła parowego nr 1 na rurach opadowych przy zamontowanej: komorze paleniskowej, II - ciągu przegrzewacza pary oraz III – ciągu ekonomizera. 

Urządzenie przeszło również tradycyjny chrzest. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Inwestora (ZARMEN Sp. z o.o.), przedstawiciele Generalnego Wykonawcy (REMAK S.A.) wraz z delegacją dostawcy kotłów (Prvni Brnenska Strojirna a.s. - Czechy), a także przedstawiciele Koksowni Częstochowa Nowa. Mistrzem ceremonii był Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Pan Robert Paszak. Chrzest i rozpoczęcie montażu walczaka jest kamieniem milowym, który przybliża koksownię do zakończenia całej inwestycji. 

„Zbigniew” jest częścią jednej z dwóch bliźniaczych, nowoczesnych i spełniających wszystkie normy ekologiczne jednostek, w całości wykorzystujących do spalania nadmiarowy gaz koksowniczy, będący produktem ubocznym w procesie produkcji koksu. Wydajność nominalna każdego z dwóch kotłów wyniesie 66 t/h pary o parametrach 490°C i 6,5 MPa (a). W walczaku, nazywanym „sercem kotła”, odbywać się będzie separacja pary od wody, skąd para wodna (po procesie przegrzania) kierowana będzie na turbinę upustowo – kondensacyjną o mocy czynnej elektrycznej 29,55 MW, w celu wyprodukowania energii elektrycznej i ciepła.

Blok energetyczny budowany na terenie Koksowni Częstochowa Nowa ma zostać przekazany do eksploatacji w I kwartale 2020 r.


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY