portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Relacja z rozdania nagród X edycji konkursu „Marka Śląskie”

2019-09-19 08:50:00

7 września 2019 r. odbyła się XXV Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która zgromadziła ok. 600 gości. Galę oficjalnie rozpoczęli Wiktor Pawlik - Prezes RIPH w Gliwicach wraz z przedstawicielami współorganizatorów Gali: Izabelą Domogała - Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego oraz Zygmuntem Frankiewiczem - Prezydentem Miasta Gliwice. Spotkanie biznesowe odbyło się na terenie obiektu widowiskowo-sportowego „Arena Gliwice” w Gliwicach.


 
Podczas Gali nastąpiło rozstrzygnięcie X edycji konkursu „Marka-Śląskie”, który jest współfinansowany ze środków województwa śląskiego. Celem przyznawania Nagrody jest promocja regionu śląskiego, a tym samym zwiększenie jego atrakcyjności gospodarczej, kulturalnej, naukowej i politycznej w Polsce i Europie. Nagrody przyznano w 13 kategoriach. Kapituła Konkursu wyłoniła, spośród zgłoszonych wniosków, nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych.

Nagrody wręczyli Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Beata Białowąs - Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Wiktor Pawlik - Prezes RIPH w Gliwicach.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., jako jedna z 3 firm z województwa śląskiego, znalazła się na liście nominowanych do nagrody w konkursie promocji województwa śląskiego „Marka Śląskie” w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR). 

W kategorii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oceniano m.in. 

  • relacje z pracownikami: rekrutacja i rozwój, polityka wynagradzania, równość szans, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, przeciwdziałanie dyskryminacji,
  • zaangażowanie społeczne: integracja ze społecznością lokalną, współpraca z NGO, szkołami i uczelniami oraz samorządami,
  • wpływ na środowisko naturalne: stosowanie norm środowiskowych, ograniczanie zużycia surowców, recykling materiałów, edukacja ekologiczna.


 


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY