portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Stanowisko Koksowni Częstochowa Nowa wobec planów wprowadzenia składki solidarnościowej od nadmiarowych zysków za rok 2022

2023-07-20 10:00:20

Szanowni Państwo, Posłowie i Senatorowie

Zwyczajowo, tradycyjnie i historycznie podatkiem od nadzwyczajnych zysków obejmowane były tylko te podmioty, które czerpały korzyści z eksploatacji naturalnych złóż surowców energetycznych, a nie konsumenci ponoszący wysokie koszty zakupu surowca oraz energii elektrycznej.   

Wobec procedowanego wprowadzenia daniny solidarnościowej wynikającej z „Projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że katalog przedsiębiorstw objętych daniną jest wybiórczy i nie merytoryczny – wyłączający duże i bogate spółki paliwowe, chemiczne i energetyczne oraz koncerny zagraniczne - a obciążający małe polskie przedsiębiorstwa i ich pracowników

Dlatego w imieniu Zarządu Spółki, a przede wszystkim Pracowników Koksowni, zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zapisów zawartych w projekcie ustawy. Liczymy na Państwa wsparcie, w działaniach mających na celu wyłączenie z katalogu firm objętych daniną, przedsiębiorstw nie będących beneficjentami wzrostu cen surowców strategicznych oraz energii elektrycznej, w tym koksowni. 

Jednocześnie na Państwa ręce składam pismo Organizacji Związkowych działających w Koksowni Częstochowa Nowa skierowane do przedstawicieli Rządu oraz list skierowany do Pracowników Spółki, wyrażające sprzeciw wobec planów wprowadzenia składki solidarnościowej od nadmiarowych zysków za rok 2022. 

Z poważaniem

Marek Serafin, Prezes Zarządu Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. 

Pismo Związków Zawodowych Koksownii Częstochowa Nowa



wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY