portal klienta Konsorcjum producentów koksu

"Zielony Powrót do Szkoły" dla dzieci z WSS w Częstochowie

2018-09-14 12:00:00

W poniedziałek 17 września br. aktorzy Prekursora Artystycznego zaprezentują proekologiczne widowisko artystyczne "Zielony Powrót do Szkoły" dla dzieci znajdujących się pod opieką Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Jednym ze sponsorów wydarzenia jest Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
    
W programie zaprezentowany zostanie spektakl teatralny pt.: "Andersen Mniej Znany, czyli opowieść o groszkach, królewiczach, królewnach i miłości", podczas którego artyści Prekursora Artystycznego, zabiorą dzieci w podróż po fantastycznym, bajkowym świecie, w trakcie której nie tylko zapomną na chwilę o chorobie i bólu ale również zdobędą cenną wiedzę na temat ekologii i recyclingu. Przedstawienie, bazując na motywie pięciu groszków pochodzących z jednego strąka, łączy wątki baśni J.Ch. Andersena, takich jak: „ Pięć ziarenek grochu”, „Świniopas”, „Księżniczka na ziarnku grochu”. 

Przewodnikiem po baśniowej rzeczywistości jest sam Narrator - J.Ch. Andersen, który wraz z zaczarowanym Ptakiem wprowadza widzów w kolejne, połączone losami ziarnek grochu, historie. Publiczność najpierw poznaje poszukującego żony Księcia Stasia, bohatera baśni "Świniopas", aby następnie wzruszyć się losami przemokniętej dziewczyny, szukającej schronienia ("Księżniczka na ziarnku grochu"), a na koniec spotkać chorą dziewczynkę, której największą radością jest obserwowanie, rozwijającej się z wykiełkowanego ziarnka grochu, rośliny.

W scenariusz wplecione są treści proekologiczne - śledząc losy bohaterów widzowie uświadamiają sobie, jak istotne dla człowieka jest obcowanie z pięknem i harmonią przyrody, co pozwala wprowadzić treści edukacyjne w postaci: zasad sortowania odpadów, zasad zachowania na łonie przyrody oraz przestrzec przed niszczeniem i zaśmiecaniem środowiska.


wszystkie artykuły
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY