portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Ekologia

Koksownia Częstochowa Nowa w swojej działalności kieruje się przede wszystkim troską o środowisko naturalne, dotrzymuje wszelkich standardów w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Firma stosuje i wdraża wszystkie dostępne techniki (BAT), nieustannie dążąc do zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne. Dążenie do uzyskania jak najlepszej jakości produktu przy zachowaniu pełnej zgodności z normami unijnymi jest sprawą priorytetową dla Spółki Koksownia Częstochowa Nowa.

Najnowsze działania modernizacyjne oraz liczne inwestycyjne prowadzą do ciągłej poprawy neutralności oddziaływania procesu produkcji na środowisko naturalne. Wprowadzając nowe technologie kładziemy duży nacisk na pełną zgodność z obowiązującymi standardami i normami, starając się wybrać najbardziej ekologiczne rozwiązania. Wdrażane Systemy Zarządzania Środowiskowego ISO wskazują na pełne zaangażowanie naszej firmy w walkę z efektem cieplarnianym oraz czynny udział w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY