portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Dane rejestrowe

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51
00-876 Warszawa

  • NIP 521-34-52-579,
  • REGON 141056327
  • KRS 0000284737
  • BDO 000020850
  • Kapitał zakładowy 89.548.400,00zł w całości wpłacony
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY