portal klienta Konsorcjum producentów koksu
LABORATORIUM 

Pion Jakości Koksowni Częstochowa Nowa odpowiada za pobór prób, ich przygotowanie oraz wykonanie poszczególnych badań w celu określenia parametrów jakościowych produkowanego koksu, jak również parametrów dostarczanych węgli, które wykorzystywane są do tworzenia mieszanek wsadowych. 

Poniżej wykaz oznaczeń wykonywanych przez Pion Jakości:

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY