portal klienta Konsorcjum producentów koksu
WYDZIAŁ SORTOWNI

Wydział Sortowni zajmuje się segregacją produkowanego koksu odlewniczego i koksu hutniczego na poszczególne frakcje. Podzielony jest on na sortownię grubą i drobną. Sortownia gruba wyposażona jest w 4 przesiewacze rusztowo-rolkowe. Sortownia drobna dysponuje 7 przesiewaczami wibracyjnymi 4 w jednym ciągu i 3 w drugim. 

Punkty załadunku towarów, zwane Pezetami, wyposażone są w wagi umożliwiające kontrolę ilości załadowanego towaru oraz uchylne taśmy zmniejszające wysokość spadania koksu podczas załadunku, aby zapobiegać jego degradacji.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY