portal klienta Konsorcjum producentów koksu
WYDZIAŁ WĘGLOWNI

Do podstawowych zadań Wydziału Węglowni należy:

  • rozładunek węgla,
  • mielenie węgla,
  • mielenie mieszanki węglowej. 

Wydział odpowiada także za skomponowanie mieszanki węglowej poprzez zautomatyzowany system naważania, który ma za zadanie zapewnić prawidłowy udział wagowy i strukturalny każdego węgla wchodzącego w skład mieszanki. Tak przygotowana mieszanka sprawdzana jest w sposób ciągły pod kątem zawartości wilgoci i w razie potrzeby uzupełniana do zadanej wartości.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY