portal klienta Konsorcjum producentów koksu

ASYSTENT ZARZĄDU

Miejsce pracy: ul. Odlewników 20, Częstochowa 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • w zakresie komunikacji i CSR:
  • współpraca z instytucjami samorządowymi, agencjami eventowymi, reklamowymi i Public Relations,
  • budowanie i wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • planowanie oraz realizowanie działań w zakresie PR-u wewnętrznego i zewnętrznego,
  • opracowywanie i redagowanie tekstów do publikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • organizowanie wydarzeń oraz spotkań,
  • aktualizacja danych w prezentacjach, folderach,
  • rozwój działań CSR firmy.
 • w zakresie procesów biznesowych: 
  • analiza efektywności, jakości i bezpieczeństwa biznesowego procesów, 
  • koordynacja i uczestnictwo w projektach optymalizacji procesów we współpracy ze wszystkimi działami firmy,
  • wsparcie Prezesa Zarządu w realizowaniu całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy poprzez czynną współpracę z wszystkimi działami firmy,
  • śledzenie trendów na rynku, analizowanie określonych grup docelowych, weryfikowanie wyników sprzedaży firmy, projektowanie strategii finansowej i marketingowej firmy pod kątem bieżących zmian wewnątrz firmy i poza nią,
  • przygotowywanie informacji z rynku na wszelkie potrzeby Zarządu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości języka angielskiego, mile widziana będzie znajomość języka rosyjskiego,
 • znajomości programów komputerowych z pakietu MS Office,
 • dynamizmu w działaniu i wysokiej zdolności komunikacji,
 • sumienności i systematyczności przy wykonywaniu powierzonych zadań, 
 • kreatywności i zaangażowania,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie będącej najnowocześniejszą koksownią na terenie kraju,
 • współpracę z doświadczonymi ekspertami i menedżerami – pasjonatami w swoich obszarach,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy, 
 • konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • system szkoleń i programów rozwojowych.
   

CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) prosimy kierować na adres kadry@koksownianowa.pl w temacie wiadomości wpisując "Asystent Zarządu".

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Koksownię Częstochowa Nowa Sp. z o.o.”.
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY