portal klienta Konsorcjum producentów koksu

OBCHODOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji,
 • wykonanie obchodu kontrolnego urządzeń i instalacji w przypisanym obszarze działania lub zgodnie z zakresem wskazanym przez przełożonego,
 • utrzymanie dyspozycyjności ruchowej instalacji i urządzeń, kontrola, zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości,
 • wykonywanie drobnych prac prewencyjnych, jak np. okresowych (nie rzadziej niż raz w miesiącu) pomiary drgań łożysk turbiny parowej, przekładni i generatora,
 • bieżące raportowanie do przełożonego o pracy urządzeń i instalacji, w tym występujących odchyleniach oraz prowadzenie dokumentacji ruchowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego.
 • gotowości do pracy zmianowej,
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowe Atuty:

 • aktualne uprawnienia energetyczne Grupa 1 (pkt. 1 i 10), Grupa 2 (pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10), Grupa 3 (pkt. 3, 6, 7, 8, 10),
 • wiedza z zakresu energetyki.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie będącej najnowocześniejszą koksownią na terenie kraju,
 • możliwość rozwoju oraz doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pakiet socjalny, 
 • opieka medyczna, 
 • atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia,
 • system szkoleń i programów rozwojowych,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) prosimy kierować na adres kadry@koksownianowa.pl w temacie wiadomości wpisując "Obchodowy Bloku Energetycznego".

Kontakt w sprawie rekrutacji w godz. 7-15:    

 • tel.: +48 34 3890730, +48 34 3890731,
 • kom.: +48 785 295 520, +48 785 290 363,
 • e-mail: kadry@koksownianowa.pl

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Koksownię Częstochowa Nowa Sp. z o.o.”.
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY