portal klienta Konsorcjum producentów koksu

PRACOWNIK DOZORU TECHNICZNEGO

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • współudział w projektach modernizacji maszyn i urządzeń produkcyjnych, 
 • nadzór nad stanem technicznym urządzeń, racjonalną eksploatacją i konserwacją oraz remontami maszyn i urządzeń oraz sieci energetycznych,
 • sporządzanie raportów, analiz i ocena realizacji planów remontowych na dany okres oraz działań w celu obniżenia kosztów firmy, 
 • sporządzanie raportów dot. stanu urządzeń oraz zużycia mediów energetycznych,
 • prowadzenie postępowań ofertowych lub współudział w przetargach, celem wyboru firm do realizacji zadań remontowych lub zakupów, 
 • przygotowanie, kompletowanie i nadzór nad umowami z firmami remontowymi, 
 • nadzór nad działalnością firm zewnętrznych świadczących usługi utrzymania ruchu oraz usługi remontowe, 
 • udział w opracowywaniu okresowych planów konserwacji, remontów,
 • inicjowanie zmian poprawiających efektywność procesów technologicznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • wiedzy z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki - mile widziana będzie znajomość branży koksowniczej, 
 • umiejętności organizacji pracy własnej, 
 • dużej samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • mile widziane będzie doświadczenie na podobnym stanowisku.  

Oferujemy: 

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie będącej najnowocześniejszą koksownią na terenie kraju,
 • współpracę z doświadczonymi ekspertami i menedżerami – pasjonatami w swoich obszarach,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy, 
 • konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • system szkoleń i programów rozwojowych.
   

CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) prosimy kierować na adres kadry@koksownianowa.pl w temacie wiadomości wpisując "Pracownik Dozoru Technicznego".

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Koksownię Częstochowa Nowa Sp. z o.o.”.
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY