portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Oferta

Gaz koksowniczy

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gazu koksowniczego na podstawie koncesji nr DPG/145/21390/W/2/2012/KF z dnia 26.09.2012 r. na dystrybucję paliw gazowych.

Niniejszym informujemy, iż począwszy od dnia 01-01-2019 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej za gotówkę. 

Ceny gazu koksowniczego, stawki opłat dystrybucyjnych oraz warunki ich stosowania:

 • Cena za gaz koksowniczy wynika z kosztów jego wytwarzania i ustalana jest z odbiorcą w sposób umowny.
 • Stawki opłat dystrybucyjnych zawarte są w Taryfie dla usług dystrybucji gazu koksowniczego.
   
Na podstawie §40 ust.4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 891) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. publikuje średniomiesięczne wartości ciepła spalania, które wynoszą:
 
MIESIĄC CIEPŁO SPALANIA GAZU KOKSOWNICZEGO MJ/M3

Styczeń 2022 r.

19,808

Luty 2022 r.

19,685

Marzec 2022 r.

20,040

Kwiecień 2022 r.

19,585

Maj 2022 r.

Czerwiec 2022 r.

Lipiec 2022 r.

Sierpień 2022 r.

Wrzesień 2022 r.

Październik 2022 r.

Listopad 2022 r.

Grudzień 2022 r.

Rok 2022

19,780

 • Taryfa dla usług dystrybucji gazu koksowniczego, obowiązująca od 1 sierpnia 2013 r. Tekst taryfy dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Zobacz Pobierz
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z .o.o. Wniosek dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o., zgodnie z § 6.1., Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (D. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891), składa w Koksowni wniosek o określenie warunków przyłączenia. Pobierz
 • Taryfa nr 3 KCN na dystrybucję gazu koksowniczego obowiązująca od 01.02.2018 r. Zobacz Pobierz
 • Taryfa nr 2 KCN na dystrybucję gazu koksowniczego obowiązująca od 01.11.2014 r. Zobacz Pobierz
 • Taryfa nr 4 KCN na dystrybucję gazu koksowniczego obowiązująca od 01.07.2019 r. Zobacz Pobierz
 • Urząd Regulacji Energetyki - Zatwierdzenie TARYFY Nr 5 dla usług dystrybucji gazu koksowniczego Zobacz Pobierz
 • Załączniki do IRiESG Zobacz Pobierz
 • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu Koksowniczego wer. 3.0 Zobacz Pobierz
 • Taryfa nr 6 KCN na dystrybucję gazu koksowniczego obowiązująca od 16 grudnia 2021 r. Zobacz Pobierz
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY