portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Oferta

Koks

Koks jest to paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (bez dostępu tlenu). Jest to paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego węgla kopalnego, gdyż zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka węgla, przy zastosowaniu specjalnych gatunków węgla i odpowiedniej technologii można uzyskać nawet czystość rzędu 98%.

Niniejszym informujemy, iż począwszy od dnia 01-01-2019 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej za gotówkę. W sprawach zakupu koksu, prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży i Zaopatrzenia.

KOKS ODLEWNICZY +100MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 2,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,0 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 0,7 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 29 500 kJ/kg
Wytrzymałość mechaniczna, M80 min 80,0 %
Wytrzymałość mechaniczna, M40 min 88,0 %
Wytrzymałość mechaniczna, M10 max 10,0 %
Podziarno max 10,0 %

KOKS ODLEWNICZY +80MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 2,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,0 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 0,7 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 29 500 kJ/kg
Wytrzymałość mechaniczna, M80 min 80,0 %
Wytrzymałość mechaniczna, M40 min 88,0 %
Wytrzymałość mechaniczna, M10 max 10,0 %
Podziarno max 10,0 %

KOKS WIELKOPIECOWY

KOKS DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO 25-80MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 6,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,0 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 0,7 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 28 000 kJ/kg
Wytrzymałość mechaniczna, M40 min 76-78 %
Wytrzymałość mechaniczna, M10 max 6,0 %
Podziarno max 6,0 %
Nadziarno max 6,0 %
CRI max 33,0 %
CSR min 60,0 %

KOKS PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWY

KOKS DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I ENERGETYCZNEGO 25-80MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 7,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,0 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 0,7 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 27 500 kJ/kg
Wytrzymałość mechaniczna, M40 min 76 %
Wytrzymałość mechaniczna, M10 max 6,0 %
Podziarno max 6,0 %
Nadziarno max 8,0 %

KOKS PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWY

KOKS DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I ENERGETYCZNEGO 30-70MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 7,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,0 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 0,7 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 27 500 kJ/kg
Wytrzymałość mechaniczna, M40 min 76 %
Wytrzymałość mechaniczna, M10 max 6,0 %
Podziarno max 6,0 %
Nadziarno max 7,0 %

KOKS PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWY

KOKS DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I ENERGETYCZNEGO 30-60MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 7,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,0 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 0,7 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 27 500 kJ/kg
Wytrzymałość mechaniczna, M40 min 76 %
Wytrzymałość mechaniczna, M10 max 6,0 %
Podziarno max 6,0 %
Nadziarno max 7,0 %

KOKS ORZECH I 40-60MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 7,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,0 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 0,7 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 27 500 kJ/kg
Podziarno max 6,0 %
Nadziarno max 7,0 %

KOKS ORZECH II 20-40MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 11,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,0 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 0,8 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 26 000 kJ/kg
Podziarno max 6,0 %
Nadziarno max 8,0 %

KOKS GROSZEK 10-25MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 14,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,0 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 1,4 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 25 000 kJ/kg
Podziarno max 6,0 %
Nadziarno max 6,0 %

KOKS KOKSIK 0-10MM

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wilgoci całkowitej, Wtr max 15,0 %
Zawartość popiołu, Ad max 10,5 %
Zawartość części lotnych, Vdaf max 1,5 %
Zawartość siarki całkowitej, Std max 0,6 %
Wartość opałowa, Qir min 24 000 kJ/kg
Nadziarno max 10,0 %
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY