portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Oferta

Koks

Koks jest to paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (bez dostępu tlenu). Jest to paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego węgla kopalnego, gdyż zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka węgla, przy zastosowaniu specjalnych gatunków węgla i odpowiedniej technologii można uzyskać nawet czystość rzędu 98%.

Niniejszym informujemy, iż począwszy od dnia 01-01-2019 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej za gotówkę. W sprawach zakupu koksu, prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży.
 

KOKS ODLEWNICZY / FOUNDRY COKE

KOKS ODLEWNICZY / FOUNDRY COKE +100 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS

WARTOŚĆ / VALUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 13,0%

Zawartość części lotnych, Vdaf / Volatile, Vdaf 

max. 0,8%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Wytrzymałość mechaniczna, M80 / Mechanical Strength, M80 

min. 80,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M40 / Mechanical Strength, M40

min. 87,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M10 / Mechanical Strength, M10

max. 10,0%

Podziarno / Undersize

max. 10,0%

KOKS ODLEWNICZY / FOUNDRY COKE +80 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS

WARTOŚĆ / VALUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 14,0%

Zawartość części lotnych, Vdaf / Volatile, Vdaf 

max. 0,8%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Wytrzymałość mechaniczna, M80 / Mechanical Strength, M80 

min. 80,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M40 / Mechanical Strength, M40

min. 87,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M10 / Mechanical Strength, M10

max. 10,0%

Podziarno / Undersize

max. 10,0%

KOKS ODLEWNICZY / FOUNDRY COKE 60-110 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS

WARTOŚĆ / VALUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 16,0%

Zawartość części lotnych, Vdaf / Volatile, Vdaf 

max. 0,8%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Wytrzymałość mechaniczna, M80 / Mechanical Strength, M80 

min. 80,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M40 / Mechanical Strength, M40

min. 87,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M10 / Mechanical Strength, M10

max. 10,0%

Podziarno / Undersize

max. 10,0%


 

KOKS HUTNICZY / BLAST FURNACE COKE

KOKS HUTNICZY STANDARD / STANDARD BLAST FURNACE COKE 25-90 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS

WARTOŚĆ / VALUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 17,5%

Zawartość części lotnych, Vdaf / Volatile, Vdaf 

max. 0,8%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Wytrzymałość mechaniczna, M40 / Mechanical Strength, M40

min. 76,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M10 / Mechanical Strength, M10

max. 7,0%

Podziarno / Undersize

max. 8,0%

Nadziarno / Oversize

max. 8,0%

CRI

max. 30,0%

CSR

min. 60,0%KOKS HUTNICZY PREMIUM / PREMIUM BLAST FURNACE COKE 25-90 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS

WARTOŚĆ / VALUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 17,5%

Zawartość części lotnych, Vdaf / Volatile, Vdaf 

max. 0,8%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Wytrzymałość mechaniczna, M40 / Mechanical Strength, M40

min. 78,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M10 / Mechanical Strength, M10

max. 7,0%

Podziarno / Undersize

max. 8,0%

Nadziarno / Oversize

max. 8,0%

CRI

max. 30,0%

CSR

min. 62,0%

KOKS SPECJALNY / SPECIAL COKE

KOKS DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I ENERGETYCZNEGO / INDUSTRIAL AND HEATING COKE  25-90 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS WARTOŚĆ / VALUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 19,0%

Zawartość części lotnych, Vdaf VolatileVdaf 

max. 0,8%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Wytrzymałość mechaniczna, M40 / Mechanical Strength, M40

min. 70,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M10 / Mechanical Strength, M10

max. 7,0%

Podziarno / Undersize

max. 8,0%

Nadziarno / Oversize

max. 8,0%

KOKS NISKOFOSFOROWY / LOW PHOSPHORUS COKE  25-90 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS WARTOŚĆ / VELUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 19,0%

Zawartość części lotnych, Vdaf / Volatile, Vdaf 

max. 1,0%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Zawartość fosforu, Pd / Phosphorus, Pd

max. 0,03%

Wytrzymałość mechaniczna, M40 / Mechanical Strength, M40

min. 65,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M10 / Mechanical Strength, M10

max. 8,0%

Podziarno / Undersize

max. 8,0%

Nadziarno / Oversize

max. 8,0%

KOKS DROBNY / FINE COKE

KOKS / COKE 30-70 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS WARTOŚĆ / VALUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 19,0%

Zawartość części lotnych, Vdaf / Volatile, Vdaf 

max. 1,0%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Wytrzymałość mechaniczna, M40  / Mechanical Strength, M40

min. 76,0%

Wytrzymałość mechaniczna, M10 / Mechanical Strength, M10

max. 7,0%

Podziarno / Undersize

max. 10,0%

Nadziarno / Oversize

max. 8,0%

KOKS GROSZEK / PEA COKE 10-30 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS WARTOŚĆ / VALUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 27,0%

Zawartość części lotnych, Vdaf / Volatile, Vdaf 

max. 1,0%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Podziarno / Undersize

max. 8,0%

Nadziarno / Oversize

max. 8,0%

KOKS KOKSIK / COKE BREEZE 0-10 MM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE / PARAMETERS WARTOŚĆ / VALUE

Zawartość balastu, Wtr+ Ad / Ballast content , Wtr+ Ad

max. 32,0%

Zawartość części lotnych, Vdaf / Volatile, Vdaf 

max. 1,5%

Zawartość siarki całkowitej, Std / Sulphur, Std 

max. 0,8%

Nadziarno / Oversize

max. 10,0%

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY