portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Oferta

Węglopochodne

Niniejszym informujemy, iż począwszy od dnia 01-01-2019 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej za gotówkę. 

SMOŁA SUROWA

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość wody max 5,0 %
Zawartość popiołu max 0,08 %
Gęstość w temperaturze 20oC max 1,19 g/cm3
Składniki nierozpuszczalne w toluenie max 10,0 %

BENZOL SUROWY

Parametry jakościowe Wartość
Destylacja min 95,0 %
Gęstość w temperaturze 20oC max 0,887 g/cm3

SIARKA

Parametry jakościowe Wartość
Zawartość siarki około 99,9 %
Zawartość popiołu poniżej 0,08 %
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY