portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Oferta

Węglopochodne

Niniejszym informujemy, iż począwszy od dnia 01-01-2019 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej za gotówkę. 
 

SMOŁA SUROWA

PARAMETRY JAKOŚCIOWE WARTOŚĆ

Zawartość wody

max. 5,0%

Zawartość popiołu

max. 0,08%

Gęstość w temperaturze 20oC

max. 1,19 g/cm3

Składniki nierozpuszczalne w toluenie

max. 10,0%

BENZOL SUROWY

PARAMETRY JAKOŚCIOWE WARTOŚĆ

Destylacja

min. 95,0%

Gęstość w temperaturze 20oC

max. 0,887 g/cm3

SIARKA

PARAMETRY JAKOŚCIOWE WARTOŚĆ

Zawartość siarki

ok. 99,9%

Zawartość popiołu

poniżej 0,08%

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY