portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Samochodowy transport koksu: Częstochowa - 36016 Thiene, Włochy

Relacja: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa -  36016 Thiene, Włochy

Termin realizacji: 2020 r.

Koks: +80 mm

Ilość: 2 400  t +/- 20%, ok. 200 t/mies.    

Warunki realizacji:

  • dostawy zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem Odbiorcy, dostawy miesięczne rozłożone równomiernie, 
  • w przypadku chęci realizacji transportu części tonażu, prosimy o podanie Państwa możliwości, 
  • w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw, konieczne będzie podpisanie umowy na zadeklarowane ilości.

 
Organizator  zastrzega sobie prawo do zlecenia usługi więcej niż jednemu podmiotowi biorącemu udział w przetargu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania go bez podania przyczyny.

Przetarg zakończy się o godz. 10:00 we wtorek 03.12.2019 r. 

KLIKNIJ I ZŁÓŻ OFERTĘ


powrót powrót do kategorii
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY