portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Kolejowy transport koksu: Częstochowa - Duisburg-Hochfeld, (ID 300069)

Relacja: Częstochowa Mirów bocznica Huta Częstochowa - Duisburg-Hochfeld, Terminal HTAG/Masslog  

Ilość: 1 pociąg/ kwartał 

Składy całopociagowe:

  • min. 1 100 ton/ skład; min. 40 ton/wag, 
  • min. 1 200 ton/ skład; min. 40 ton/wag.

Wagony: Ea

Termin realizacji: 2020 r.

Elementy stawki:

  • podstawienie wagonów próżnych na bocznicę Huta Częstochowa,
  • pobyt wagonów pod załadunkiem do 52 h, 
  • odbiór wagonów ładownych z bocznicy Huta Częstochowa,
  • fracht w relacji: Częstochowa Mirów bocznica Huty Częstochowa-  Duisburg-Hochfeld, Terminal HTAG/Masslog,  
  • pobyt wagonów pod rozładunkiem do 24 h, 
  • istnieje możliwość wyceny tylko odcinka zagranicznego od stacji Bielawa Dolna Gr./ Horka.

 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania go bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie również prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.

Zakończenie przetargu: 17.01.2020 godz. 11:00

KLIKNIJ I ZŁÓŻ OFERTĘ


powrót powrót do kategorii
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY