portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Kolejowy transport koksu: Częstochowa - 81 012120 Landeck (ID 300027) 

Relacja: Częstochowa Mirów bocznica Huta Częstochowa - Landeck (Donau Chemie)

Ilość: 1-2 pociągi/ kwartał

Składy całopociagowe:

  • min. 1 000 ton/ skład; min. 36 ton/wag.

 
Wagony: Falns 440 V

Termin realizacji: 2020 r.

Elementy stawki:

  • podstawienie wagonów próżnych na bocznicę Huta Częstochowa,
  • pobyt wagonów pod załadunkiem do 36 h, 
  • odbiór wagonów ładownych z bocznicy Huta Częstochowa,
  • fracht w relacji: Częstochowa Mirów bocznica Huty Częstochowa- Landeck (Donau Chemie),
  • pobyt wagonów pod rozładunkiem do 72 h, 
  • z uwagi na długość bocznicy Odbiorcy, konieczność wciągania wagonów w 2- 3 partiach,
  • istnieje możliwość wyceny tylko odcinka zagranicznego od stacji Zebrzydowice Gr.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania go bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie również prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.

Zakończenie przetargu: 17.01.2020 godz. 11:00

KLIKNIJ I ZŁÓŻ OFERTĘ
 


powrót powrót do kategorii
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY