portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Przeładunek koksu odlewniczego na wagony szerokotorowe - Małaszewicze

Termin realizacji: 2020 r.

Ilość: 1 000 t/mies.

Towar do stacji Małaszewicze lub Terespol dostarczany jest transportem kolejowym- skład całopociągowy min. 1 000 ton netto.

Elementy stawki:

  • przyjęcie towaru na terminal,
  • przeładunek towaru w relacji wagon normalnotorowy- wagon szerokotorowy,
  • przeładunek wagon normalnotorowy - plac - wagon szerokotorowy,
  • podstawienie wagonów szerokotorowych pod załadunek,
  • prace manewrowe,
  • nadzór załadunku,
  • sporządzenie dokumentacji po przeładunku,
  • tarowanie i ważenie wagonów szerokotorowych (opcjonalnie w gestii zamawiającego),
  • w przypadku relacji pośredniej prosimy o podanie kosztów składowania oraz czasu wolnego od opłat,
  • wagony szerokotorowe własności kolei białoruskich.

 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania go bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie również prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.

Zakończenie przetargu: 24.01.2020 r., godz. 11:00.

KLIKNIJ I ZŁÓŻ OFERTĘ


powrót powrót do kategorii
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY